SPREČAVANJE PRIMENE NEOVLAŠĆENOG ELEKTRONSKOG NADZORA

ZAKONI REPUBLIKE SRBIJE NAJSTROŽIJE ZABRANJUJU NEOVLAŠĆENU PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA.

Uprkos zabrani, uočen je ogroman porast ponude razne opreme namenjene tajnom video i audio nadzoru.

U ponudi su spyware softveri pod maskom roditeljske kontrole koji služe za aktivno prisluškivanje mobilnih telefona i razni maliciozni softveri za kontrolu vaših kompjutera.

Pravovremeno otkrijte da li je vaše poslovanje ugroženo.

Rešenja koja nudimo za otkrivanje neovlašćenog elektronskog nadzora:

  • Protiv prislušni pregledi savremenom TSCM opremom (ne-linearnim detektorom i drugim detektorima)

  • Izrada predloga mera i procedura za sprečavanje neovlašćenog elektronskog nadzora

  • Kontrola kvaliteta sistema veza ukoliko ih ima i uspostavljanje procedura, mera i predloga za zaštitu istih

  • Savetodavna uloga u domenu sprečavanja neovlašćenog elektronskog nadzora i prilikom nabavljanja opreme za zaštitu od neovlašćene primene elektronskog nadzora

Tim detektivske agencija SPI poseduje opremu i osposobljen je za otkrivanje neovlašćenog nadzora.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Šta ako sumnjate na neovlašćeno prisluškivanje ili video nadzor?

Detektivska agencija SPI je sastavljena od eksperata, koji imaju višedecenijsko iskustvo u detektivskim poslovima i istragama (MUP R. Srbije, BIA i Vojske R. Srbije).

Ako sumnjate da ste meta neovlašćenog prisluškivanja, video nadzora ili da su vaši računari ili računarska mreža možda kompromitovani pozovite nas radi konsultacija.

Naglašavamo da smo u mogućnosti da pomognemo samo u slučajevim neovlašćenog elektronskog nadzora i uz strogo poštovanje zakona Republike Srbije.

Konsultacije sa nama možete obaviti veoma brzo, poverljivo i besplatno.