CYBER BEZBEDNOST I ZAŠTITA RAČUNARSKIH MREŽA, RAČUNARA, BAZA PODATAKA I WEB SADRŽAJA

NE DOZVOLITE DA SE BEZBEDNOŠĆU BAVITE, TEK KADA SE PROBLEM DOGODI.

U 21. veku podrazumeva se da vam se celokupno poslovanje nalazi na računarima i u bazama podataka u sklopu poslovnih informacionih sistema

To ne znači da su ti podaci bezbedni.

Naprotiv, izloženi su cyber napadima, koji mogu da vam donesu manje gubitke, ali i totalnu štetu.

Priprema za potencijalne napade

Ipak u slučaju „probijanja“ vaše baze podataka detektivska agencija SPI omogućiće vam da identifikujete izvor „upada“.  Takođe, pripremićemo vas za sve potencijalne buduće napade.

Mi prikupljamo informacije i istražujemo kada i gde se dogodio incident, kao i na koji način.  Naša dugogodišnja ekspertiza u ovoj oblasti omogućiće vam tačnu dijagnozu problema, kao i predlog rešenja.

Delujte preventivno pravovremenim testiranjima ranjivosti računara i baza podataka.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Usluge koje pružamo u oblasti cyber bezbednosti:

  • Testiranja ranjivosti računara, računarskih mreža, baza podataka i web sadržaja

  • Penetracioni testovi

  • Istraživanje, obrada i analiza informacija i prikupljanje dokaza o licima ili grupama koje su protivpravno delovale prema klijentu

  • Savetovanje i predlozi mera i procedura u domenu Cyber bezbednosti

  • Organizovanje i savetovanje prilikom organizacije obuka, seminara i kurseva

Korišćenjem tehnički najsavremenije opreme i sofisticiranih alata omogućićemo vam da raspolažete svim značajnim informacijama kako biste mogli da donesete važne poslovne odluke.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Kako otkriti gde su opasnosti?

Ukoliko sumnjate na mogućnost bilo kog od navedenih problema i pretnji za vašu kompaniju, kontaktirajte nas kako bismo odredili, istražili i otkrili potencijalne opasnosti po vaše poslovanje.

Detektivska agencija SPI je sastavljena od eksperata, koji imaju višedecenijsko iskustvo u detektivskim poslovima i istragama (MUP R. Srbije, BIA i Vojske R. Srbije).

Konsultacije sa nama možete obaviti veoma brzo, poverljivo i besplatno.