PROVERA PRAVNIH LICA

ŽELITE LI DA PRE NEGO ŠTO DOGOVORITE POSLOVNU SARADNJU, BUDETE SIGURNI U SVOJE POSLOVNE PARTNERE I SARADNIKE?

Provera pravnih lica je usluga koja će vas sačuvati od poslovnih poteškoća i finansijskih izdataka.

Pravim i pravovremenim informacijama, uštedećete sebi vreme i novac, te sačuvati poslovanje od brojnih mogućih komplikacija i zaštiti se od prevara i štete.

U tu svrhu razradili smo nekoliko pristupa za prikupljanje i obradu informacija koja bi pomogla vlasnicima, menadžerima, preduzetnicima i drugim odgovornim osobama da donose prave poslovne odluke pre ili u toku sklapanja poslova sa potencijalnim klijentima, dobavljačima ili partnerima.

Da li biste želeli da znate sa kim sklapate poslovne dogovore?

Naše dosadašnje iskustvo u radu na korporacijskim istragama upućuje na alarmantan obim nenaplativih potraživanja bilo da su uzroci namere krađa, tunelovanje (prebacivanje aktive i profita iz jednog preduzeća u drugo) ili razne druge prevarne radnje ili jednostavna privremena ili trajna nesposobnost plaćanja.

Otklonite sumnje i ne odbacujte poslovne prilike zbog nedostatka informacija.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Usluge provere pravnih lica:

  • Elementarne informacije o subjektu

  • Analiza finansijskog stanja firme (blokade, suđenja, obezbeđenja itd.)

  • Istraživanje i analiza povezanih pravnih lica

  • Istraživanje i analiza vlasnika, članova i zastupnika

  • U slučaju potreba ili nedostatka informacija, terensko prikupljanje podataka o pravnom ili fizičkom licu

  • Dostavljanje pronađene dokumentacije koja je korišćena u sastavljanju izveštaja i analiza

  • Terenska provera informacija od značaja našim klijentima (npr. da li potencijalni saradnik našeg klijenta poseduje opremu ili objekte od značaja za poslovni odnos)

  • Terenska provera podataka o povezanim pravnim i fizičkim licima

Korišćenjem tehnički najsavremenije opreme i sofisticiranih alata omogućićemo vam da raspolažete svim značajnim informacijama kako biste mogli da donesete važne poslovne odluke.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Saznajte gde su potencijalne pretnje

Ukoliko sumnjate na mogućnost problema i pretnji za vašu kompaniju angažovanjem novih saradnika i partnera i ugovaranjem novih poslova, kontaktirajte nas kako bismo istražili, odredili i otkrili potencijalne pretnje.

SPI tim je sastavljen od eksperata, koji imaju višedecenijsko iskustvo u detektivskim poslovima i istragama (MUP R. Srbije, BIA i Vojske R. Srbije).

Konsultacije sa nama možete obaviti veoma brzo, poverljivo i besplatno.