PRONALAŽENJE DUŽNIKA I PRIVATNE TUŽBE

KAKO DOĆI DO INFORMACIJE?

Ukoliko ste:

 • žrtva prevare

 • pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu

 • u procesu prikupljanja dokaza za privatne tužbe

 • u procesu potraživanja osoba koje su vam prouzrokovale štetu ili lica koja anonimno postupaju protiv vas, vaše porodice ili kompanije

 • u pokušavanjima da locirate imovinu vaših dužnika koju on krije pa samim tim onemogućuje naplatu potraživanja

Obratite se za pomoć kvalifikovanim stručnjacima, licenciranoj detektivskoj agenciji.

Ovakvi slučajevi nažalost postaju sve češći, ali kroz privatne istrage i prikupljanje dokaza od strane kvalifikovanih privatnih detektiva ostvarujete mogućnost da sa svim potrebnim informacijama uđete u sudske procese.

Kako doći do informacije?

Pri pokušaju smanjivanja materijalnih troškova, verovatno ćete zajedno sa advokatom na početku sami raditi istragu, ali na žalost bez adekvatnih alata, iskustva, veština i metodologije, možete ostati uskraćeni za ključne informacije. Zato je važno da u slučajevima krivičnih dela, koja se gone po privatnoj tužbi, za istragu i prikupljanje dokaza, angažujete kvalifikovane istražitelje.

Veoma je važno da kroz ovakve situacije vi i vaš pravni tim imate sve činjenice neophodne za donošenje ispravnih odluka.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Navešćemo samo neke od krivičnih dela koje se gone po privatnoj tužbi:

 • prevare

 • oduzimanje tuđih stvari

 • uništenje i otuđenje tuđih stvari

 • sitne krađe

 • utaje

 • narušavanje poslovnog ugleda

 • lake telesne povrede

 • dela protiv časti i ugleda

 • dela protiv intelektualne svojine

Mi u detektivskoj agenciji SPI čvrsto verujemo da je privatni detektiv jedan od najvažnijih komponenti kako bi bilo da ste oštećeni ili optuženi, uspeli da prikupite i sagledate sve informacije i činjenice.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Šta dozvoljava Zakon o detektivskoj delatnosti?

Zakon o detektivskoj delatnosti dozvoljava licenciranim privatnim detektivima obradu podataka:

 • krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih dela,
 • licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu
 • licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa ili bez izazivanja štetnih posledica

Tim iskusnih privatnih detektiva pažljivo će prikupiti sve potrebne informacije, raspolažući svim potrebnim veštinama i moćnim alatima.

Važno je razumeti da detektivska agencija SPI ne može da ponudi pravnu pomoć ili da istražuje dela u nadležnosti MUP-a Republike Srbije i Tužilaštva već samo u slučajevima koje je zakon propisao.

Ukoliko imate pitanja o vrsti informacija koje možemo prikupiti za vas,  možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili doći direktno kod nas u agenciju.

Konsultacije sa nama možete obaviti veoma brzo, poverljivo i besplatno.