KOMPANIJSKE ISTRAGE

SVAKO KO JE DEO POSLOVNOG SISTEMA, OD PREDUZETNIKA DO KORPORACIJA, SUOČAVA SE SA PRETNJAMA I PROBLEMIMA KAKO SPOLJNIH ČINIOCA TAKO I UNUTAR KOMPANIJE.

Radi boljeg razumevanja, pretnje i probleme možemo svrstati u tri glavne kategorije:

 • povrede radnih obaveza i discipline zaposlenih,

 • pretnje i probleme izazvanje spoljnim faktorom,

 • zaštita i sprečavanje zloupotrebe vaše intelektualne svojine.

Nedostaci samostalne istrage

Svaki privredni subjekt u nekom momentu je obavljao neki vid bilo interne ili eksterne istrage.  Iako se čini kao primamljivo rešenje da sami ili sa izabranim timom iz vaše kompanije pozabavite istragom pretnji ili problema sa kojima ste suočeni iskustva govore da to nije efikasno rešenje.

Istrage koje se obavljaju interno od strane zaposlenih su po pravilu manje detaljne i manje objektivne, mogu izazvati više štete nego koristi i dovesti kompanije ili pojedince u sukob interesa. Najčešće su sporije i skuplje rešenje nego angažovati objektivne, diskretne profesionalce.

Mi za vas nismo tu samo da bi zaustavili ili istražili probleme sa kojima se suočavate već i da pokažete upravnim odboru, zaposlenima, saradnicima, da shvatate sve probleme ozbiljno i da ništa ne može ugroziti vaš integritet.

Detektivska agencija SPI je  tu da otkrije šta se desilo, ko je odgovoran, zašto se nešto desilo i da li je vaša firma u riziku ili je odgovorna.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Kategorije kompanijskih pretnji i problema:

Povrede radnih obaveza i discipline zaposlenih:
 • nesavesno ili nemarno izvršava radne obaveze;

 • zloupotrebljava položaj ili prekoračuje ovlašćenja;

 • necelishodno i neodgovorno koristi sredstva rada;

 • ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu;

 • ako učini drugu povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom, odnosno ugovorom o radu;

 • radnik neopravdano odbija da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom;

 • ne dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad;

 • zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

 • zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla;

 • ako je dao netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;

 • ako zaposleni koji radi na poslovima sa povećanim rizikom, na kojima je kao uslov za rad utvrđena posebna zdravstvena sposobnost, odbije da bude podvrgnut oceni zdravstvene sposobnosti;

 • ako ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Eksterni rizici:
 • prevare;

 • iznude;

 • krađe podataka;

 • krađe identiteta;

 • hakovanja;

 • internet prevare;

 • industrijska špijunaža;

 • krađe novca, sirovina i gotovih proizvoda;

 • due diligence.

Zaštita intelektualne svojine:
 • zloupotreba autorskih prava i patenata;

 • falsifikovanje;

 • piraterija;

 • diverzija vaših proizvoda.

Ukoliko sumnjate na mogućnost bilo koje od navedenih problema i pretnji za vašu kompaniju, kontaktirajte nas kako bismo odredili, istražili i otkrili potencijalne pretnje po vaše poslovanje.
SPI logo - OTKRIJTE ISTINU

Kako da otkrijete pretnje po vaše poslovanje?

Nakon uvida u situaciju, vašem odgovornom licu ili timu koji je zadužen prezentovaćemo plan tj. strategiju istražnih radnji koje planiramo da preduzmemo i konsultovati se o najbitnijim aspektima istrage (načina, trajanja i opsega istrage, prikupljanje dokaza, analize rizika i odgovornosti, pristupa prema zaposlenima i saradnicima).

SPI tim je sastavljen od eksperata, koji imaju višedecenijsko iskustvo u detektivskim poslovima i istragama (MUP R. Srbije, BIA i Vojske R. Srbije).

Korišćenjem tehnički najsavremenije opreme te sofisticiranih alata omogućićemo vam da raspolažete svim značajnim informacijama kako biste mogli da donesete važne poslovne odluke.

Konsultacije sa nama možete obaviti veoma brzo, poverljivo i besplatno.